Et stort spring i den rigtige retning

Kropsuddannelsen er et banebrydende undervisningskoncept, der tager faget idræt alvorligt og udnytter dets potentiale.

Formålet med Kropsuddannelsen er at målrette, strukturere og opgradere idrætsundervisningen i folkeskolen og sikre en alderssvarende motorik og fysisk udvikling hos den enkelte elev.

SKOLEREFORMEN BETYDER FLERE IDRÆTSTIMER

Kropsuddannelsen betyder bedre og mere struktureret idrætsundervisning

Når nu der er solid dokumentation for, at idræt og fysisk aktivitet er en vigtig basis for børns udvikling, trivsel og indlæringsevne, bør faget idræt så ikke have samme status som f.eks. dansk og matematik? Hvorfor findes der ikke et undervisningsmateriale, der kan udvikle og evaluere børns kropslige færdigheder i forhold til deres alder? Det er spørgsmål som disse, der har banet vej for Kropsuddannelsen.

Hvad siger beslutningstagerne og brugerne?

  • ”Per Kølle er en ildsjæl, der brænder for det kropslige i bedste forstand. Han er forud for sin tid, når han insisterer på betydningen af fysisk udfoldelse som vejen til både sundhed, trivsel og læring. Jeg tror bestemt også, at Kropsuddannelsen kan forny idrætsundervisningen og være med til at forbedre forudsætningerne for børns udvikling og læring.”

    Bertel Haarder, MF, tidl. undervisningsminister

  • ”Den nye skolereform med en times fysisk aktivitet om dagen i folkeskolen vil sætte nye krav til lærerne og pædagogikken, og jeg kan her anbefale brugen af det undervisningsmateriale Per Kølle har udviklet. Det vil lette overgangen efter reformen og give lærerne nogle vigtige holdepunkter.”

    Lars Bo Andersen, Professor, dr.med., Forskningsleder på SDU, medlem af Sundhedsstyrelsens forskerpanel bag Anbefalinger for Fysisk Aktivitet

Citater