Per Kølle og projektgruppen

Sammenhængen mellem kropskompetencer og læring har været den røde tråd i Per Kølles arbejde, siden han i 1969 blev færdig som lærer med linjefag i idræt og senere videreuddannet på Institut for Idræt, KU.

 

Efterfølgende har Per Kølle arbejdet som ledende skolekonsulent for idræt og de praktisk musiske fag i Ballerup Kommune, underviser på Institut For Idræt, Københavns Universitet/PDuddannelsen i idræt, DPU og lærerseminarium og projektansvarlig for en række nationale og internationale projekter.

 

Det er især Per Kølles erfaringer som ledende drivkraft i projektet ”Børn og Idræt i Ballerup”, der førte til ideen om en egentlig kropsuddannelse med henblik på at sikre en alderssvarende motorik og fysisk udvikling hos den enkelte elev.

 

Per Kølle tilbyder foredrag og oplæg om sundheds- og læringsfremmende initiativer for kommunens børn. Målgruppen er typisk chefer, ledere og andre nøglepersoner på daginstitutions-, skole og fritidsområdet, men indhold kan tilpasses til specifikke ønsker og forhold.

 

Projektgruppen bag Kropsuddannelsen

Per Kølle: Hovedforfatter bag Kropsuddannelsen, Projekt-ansvarlig for projektet “Børn og Idræt i Ballerup”, Tidligere underviser på Institut for Idræt, KU og KDAS.

Charlotte Eriksen: Lærer og Master i ”Idræt og Velfærd”.

Mikkel Bøyesen: Lærer med PD-modul i ”Kost, motion og bevægelse”.

Lars Bo Andersen: Prof. Dr.med., forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik SDU, medlem af Sundhedsstyrelsens forskerpanel bag Anbefalinger for Fysisk Aktivitet.

Citater