Skolereformen og kropsuddannelsen

Skolereformen indebærer, at alle folkeskoleelever skal have mere idræt, motion og bevægelse – svarende til 45 minutters fysisk aktivitet om dagen. For fysisk aktivitet gavner ikke blot elevernes sundhed og sociale kompetencer. Det er også veldokumenteret, at fysisk aktivitet fremmer indlæringsevnen.

 

Når nu fysisk aktivitet er så vigtig en platform for børns udvikling og indlæringsevne, hvorfor har faget idræt så ikke samme status som fx dansk og matematik? Hvorfor findes der ikke undervisningsmateriale, der kan udvikle og evaluere børns kropslige færdigheder i forhold til deres alder? Det er spørgsmål som disse, der ligger til grund for Kropsuddannelsen.

Citater