Fysisk aktivitet gavner indlæringsevnen

På Kulturministeriets konsensuskonference i Vejle, oktober 2011 blev det med syvtommersøm slået fast, at fysisk aktivitet styrker børns indlæringsevne og generelle udvikling. Skandinaviens førende forskere præsenterede solid dokumentation for, at der er tydelige sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder:

 

• Fysisk aktivitet forbedrer kognition, herunder problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.

 

• Fysisk aktivitet kan være et redskab en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer.

 

• Fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring.

 

• Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse.

 

• Fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.

 

Se mere her: ”Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference”, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, 2011: http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2011/fysisk-aktivitet-og-laring/

Citater